اخبار مهم عرصه نفت گاز و پتروشیمی

برگزیده اخبار

خبر شماره ۱ خبر شماره ۱

متن خبر به صورت خلاصه در اینجا قرار میگیرد. متن خبر به صورت خلاصه در اینجا قرار میگیرد. متن خبر به صورت خلاصه در اینجا قرار میگیرد. متن خبر به صورت خلاصه در اینجا قرار میگیرد. متن خبر به صورت خلاصه در اینجا قرار میگیرد. متن خبر به صورت خلاصه در اینجا قرار میگیرد

ادامه اخبار

پژوهشکده نفت گاز و پتروشیمی
درباره ما

در واقع تمرکز بر روی هر چیز تابع موج موجودات دیگر را کاهش می دهد و آگاهی کامل نسبت به چیزی با نگاه و مشاهده مستقیم حاصل می گردد. عدم مشاهده مستقیم آگاهی نسبت به دیگر اشیاء را کاهش می دهد. به همین دلیل در اصل عدم قطعیت هایزنبرگ مشاهده مستقیم یک ذره اگر برای تعیین سرعتش باشد، آگاهی از مکانش را مغشوش می کند و یه عبارت دیگر آگاهی درباره مکانن ذره محاسبه سرعتش را مغشوش و ناممکن می سازد با الهام از نظریه اورت فیزیکدان آمریکایی باید گفت که بدن فیزیکی ما در دنیای مورد مشاهد ما ریست می کند.

continue

عضویت در خبرنامه

آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کنید